Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HERTE. £23

Van 't overzalig en gelukkig vaderland.

Hy keerd zyn voeten af, van de algeraeene wegen;

En Maat de landftraat van des weerelds togt en trein

Ter zyden af, een weg die anders is geleegen,

Om niet meer als voorheen een dooiend fchaap te zyn.

Ps: XLII. vers 2 en 3.

CjT elyk een hart fchreeuwt na de waterftroomen; alzoo fchreeeuwt myne ziel tot «,

6 Gm'ne ziel dorft na God na den leevendi«en God: wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verfcbynen?

Ps: CXXI1. vers 1.

Ik verblyde my in de geenen die^ tot my zeggen: wy zullen in het Hun des HEEREN gaan.

Lucas: XV. vers 18. Ik zal opjlaan en tot mynen Vader gaan.

Eene

Sluiten