Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 8 )

de de Deparfementaale Beftuuren geaurhorif:ercr, op den Otfanger van hur. Departement aftegeven de noodige Ordonnantiën ter betaalingen der Keurmeesters ; en om dezelve in de overgaaf der J ,ar3ykfc'ie behoeften van hun Departement in rekening te brengen.

Vooris zal door de Vergadering eene Commisfie worden benoemd, om de noodige Inftructie voor de Keurmeesters- en Commisfari.«fet> op te maaken.

Ditnvolgens gelast het Uitvoerend Bewind , in naam van het Vertegenwoordigend Lichaam, dat deeze z J wntden afgekondigd en aangeplakt, nlomme daar Zulks behoort.

Gedaan in den Haag, den 31. December 1799. het vyfde Jaar der Bataaffche Vryheid.

(was geparapheerd)

B E S I E R, vt.

(onder ftond)

Ter Ordonnantie van hetrelve»

(was geteekend)

C. G. HULTMAN.

Sluiten