Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPDRACHT.

deze fiad gebooren werden, dezelve kon* nen welvoegzaamer aan niemand worden toegewyd, en in eigendom opgedragen, dan aan Uwe Koninglyke H oogheid, aan wien het geheele Graaffcbap , waarvanze de Hoofdfiad is, in wettigen eigendom behoort.

Het Graafföhap Kuilenburg kan zich wel niet beroemen, ten aanzien van den tyd; de eer/Ie te zyn, onder de heerfchappyen, die aan den verheeven Titel van het Hoog Vorstlyk huis ORANJE en NASSAU, een vermeerdering gegeven hebben: doch fchat daarom haar geluk niets te minder. Het is haar genoeg, datze, ièr dert den jaare mdccxlviii. een nieuw tydbe/iek beginnen mag; van haare inlyvinge in de erflyke Staat en van dit Doorluchtigst huis. En deszelfs in- en opgezetenen zullen, in (tuk van eerbiedige en oprechts trouw, aan die der andere heerfchappyen van Uwe Koninglyke Hoogheid5 nooit iets willen gewonnen geven.

De zonderlinge blyken van goedheid,met * 7 wel-

Sluiten