is toegevoegd aan uw favorieten.

Heilige geographie of Aardrykskundige beschryving van alle de landen, enz. in de H.S. voorkomende.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ëigen-

fchap der

noorden

winden.

Der westenwin»den.

Dei zuidenwinden.

6 a Van de Natuurlyke Gefteldheid

dit verfchil is toetefchryven aan de ligginge van elké byzondere landftreek, iu opzigt tot de andere landen of zeën, die daar aan paaien.

Als we de regelen, die door de natuurkenners daaromtrent in aanmerkinge genomen worden, op het Joodfche land toepaffen , en het zelve befchouwen in een kaart, die ook den gehelen omtrek der naait daar by gelegen landen en Zeën vertoond, zal men zeer wel ontdekken hoedanig een verfchillent weêr de verfcheide winden in het zelve veroorzaaken.

De noordenen voornaamlyk de noord-oofien wind, geeft daar, behalven een koele, ook een drooge en heldere lugt, dus een zeer aangenaam weêr , vermits naar die zyde geen Zeën te zien zyn, over welke deze wind waait, om de daaruit opryzende dampen, in de lugt tot wolken verzamelt, naar dit land te konnen overbrengen. Want deze wind komt uit Syrië, Mefopotamië, Armenië, en verder afgelegen landen, tuffchen de Zwarte en Kafpifche Zeën, zonder dat hy in den ftreek, die op Palejlina aanloopt, een der gemelde Zeën in zynen weg behoeft te ontmoeten. Dit is ook den Joden door ervarenheid genoeg bekent geweeft , en het doed Salomo zeggen, de noordenwind ver dry ft den regen, Spr. XXV. 23.

Daar tegen, wyl dit land ten wejlen de volleMiddelandfche Zee heeft, brengt de wind uit dien ftreek waaijende , een dik betrokken lugt, zware, en laag hangende wolken en veel regen by. Dit bedoelt de Zaligmaker , als hy den Joden toefpreekt, Luc. XII. 54. Wanneer gy een wolke ziet opgaan in bet wejlen, tef(lond zegt gylieden: daar komt regen. En het gefcbied %lzo. Vergelyk hier mede. 1 Kon. XVIII. 44, 45.

De zuidlyke en zuidoojllyke winden, komende van 3e dorre brandende zandwoeftynen van Arabië, moeren cntwyfelbaar niet alleen daar de hitte zeer vermeerderen , 't welk de Heere Chriftus desgelyks leert