is toegevoegd aan uw favorieten.

Heilige geographie of Aardrykskundige beschryving van alle de landen, enz. in de H.S. voorkomende.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Migron. 431

i Saul, zittende aan het uiterfte van Gibea, zich ali daar bevond , onder eenen Granaaten - boont , die te y Migron ftond ? by aldien, ten minfte , dit verftaan ij wierden van het uiterfte der Jlad Gibea. Die beiden I plaatzen zouden zeker aan elkander hebben moeten I raaken : het welk echter zeldzaam is. Derhalven $, I willen de Uitleggeren, door het uiterfte van Gibea I ( rsS^ffi1 ) liever verftaan, het uiterfte der '«b^I paaien van Gifoa: dat is, de grenzen van het grond1 gebied , dat aan de ftad Gibea behoorde; welke 1 dus zouden gereikt hebben tot Migron. De Griek\fcbe Vertaaling neemt, Gibea, niet voor een eigen naam eener ftad; maar voor een gemeen naamwoord , voor welke dezelve, by wege van overzettinge , in de plaats fielt, het Griekfché woord /Bssvos', een beuvel : waar mede het Hebreeuwfch woord riJ^ (Gibea) in zyn betekeniffe overeenftemt. Ook maakt dezelve eene merkelyke verandering in den naam van Migron; waar voor zy heeft Mayfcov , (Magdoon). De zin is dan: Saul zat op bet uiterfte ( het boogjle of den top ) eenes Heuvels, onder den Granaaten boom , te Magdoon. De duifterheid dezer befchryving heeft, meerderly wyze , eenige verandering doen zoeken , in de vertaaling van dit vers. Ik vinde dat Lutber in zyne Hoogduitfcbe vertaaling, het woord P"V? , (Migron) zelfs veranderd: als of het aldaar, niet als de naam eener Jlad of vlek voorkwaame , maar betekende een

Voorjtad. (Saul bkib ju ©i6ea im enfce / ttntcr ei* nen ©ranatenfcaum / fccr in fcet 30SX©^2CS)3!

WClt : dat is , Saul bleef te Gibea, aan het einde, onder eenen Granaaten boom , die in de Voorstad was. Deze vertaaling zou gewislyk alle dubbelzinnigheid wegnemen ; indien in fteê van ]^P. (Migron) in den Grondtext, het woord , (Mibrafch) wierd aangetroffen. Dit woord betekent by de Hebreen ,

een