Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L Y S T

Van eenige Druk-feilen.

Bladz. regel

8. van bóven 5

32. van onder 9.

153. van boren 2.

154. van onder 6.

169. —• 3-

I7i. vanboven 15.

S.Ü6. van onder 7 en 8.

319 van boven 7.

321. in de noten van onder 2.

322. vanboven \f.

324 12.

367 3.

372. in de noten van onder 7.

373. van boven 2.

374. II.

'J.

376. van onder 2.

379. 1.

381. van boven 7.

417. 1.

419. 10.

431. van onder 2. 468.___-If;

471- '7'

472. — ifJ. .

477. van boven 4.

479. van ouder 7.

6.

483. vanboven 12.

48$ 8.

494 3.

ftaat

voorkomt, niet do onnaakbaar

Evpbrafnres priefter hebben fommiger de plaats

Sethpoor

Om die reden, di

beide naams

Koning Amafia Jerufalem

L

Antsmas te ftrekken Myrika Epiphanus heiligen zonder twyfel

Mibrafib

Eftatl

en

zy

dat Davïi

>2

Madmeda

zoude

en

hebben

gebergde

luidende

lees.

ar vouikomt , het zelve nier door onraakbaar Embrafnres priefteren. hebbe fommigen deze plaats

"Bethpeor : om die reden, worden die beide, naam

propheet Amafia

Jericho "Epmct LX

Antonïaus.

te doen ftrekken

Myrlke

Epiphanins

heilige

zonder twyfel zou de

zelve MlgrafcL EJiaol

dir en is verkeerdelyk daarby gedaan

ze

dat by David,

H

Madmena

zouden

in

hebbe

gebergte

luiden,

Sluiten