is toegevoegd aan uw favorieten.

Heilige geographie of Aardrykskundige beschryving van alle de landen, enz. in de H.S. voorkomende.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het was

Terdeeld, in Opper en Nedej Galileë.

94.6" E)e befchryvinge

„ Jordaan , hy het zelve nochtans, boven de an,, deren , zal verheffen moeten , wegens deszelfs

voortreflykheid : dewyl Galileë over al vrucht„ baar: maar de Landftreek over den Jordaan , aan „ veele oorden bar en woeft was."

Alle de Heilige Landbefchryveren koomen overeen , in deze Landftreek te verdeelen, in Opper- en , Neder-Galilec. Jofepbus , was ons daarin voorgegaan ; die (de Bell. Lib. HL cap. 1. fol. 832.) daarvan gewaagt, en zelfs de grenzen binnen welke , ieder dier deelen beperkt was, onderfcheidenlyk aanWyft: hoewel we, van deze naukeurigheid, meer nut zouden getrokken hebben , by aldien de fteden en vlekken , ter dezer gelegenheid door hem aangehaald , aan ons beeter waren bekend geweeft. Nu, zal derhalven wel niemand , op dit naricht van Jofepbus, durven onderwinden, de grensfcbeiding, tusfchen die beiden, in een Kaarte af te baakenen: doch, zo veel weet men , dat Opper Galileë , het Noordelyk- , en Neder Galileë, het Züidelyk deel dezer Landftreek , befloeg. De reden, die men daarvoor heeft, is , dat de Jordaan langs de ooftelyke grenzen van Galileë ftroomende , zynen weg , van het Noorden naar het Zuiden neemt: want, naar den ftroom der rivieren , is de onderfcheidinge der Landftreeken , in Opper- en Neder-, (zo veel gezegt als Boven- en Beneden deel) doorgaanfch ingericht *: derwyze , dat men, in vooronderftellinge , dat de ri-

viê'

* Hier van, weeten de aardrykbefchryveren verfcheiden voorbeelden by te brengen. Dus, word het Aartshartogdom Ooftenryk, naar den loop der rivier den Donau, in Opper- en Neder Ooftenryk verdeeld: Silefie, desgelyks , naar den loop der rivier , den Oder: Lausnits , naar de Spree: De Elfus, naar den "Rhyn. Dus onderfcheid men ook , onder ons, naar den loop der rivieren, de Opper- en Neder Betuwe, Opper- en Neder lïkyn* hnd enz.