is toegevoegd aan uw favorieten.

Heilige geographie of Aardrykskundige beschryving van alle de landen, enz. in de H.S. voorkomende.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Damaskus. 427*

reize , op 7. of 8. uuren gaans begroot; zo zal

1 dit omtrent 22. of 23. uuren of gemeene mylen,

I beloopen konnen. De Schryver zegt: omtrent of

li ten naaften by , vlak in het ooften : want een wei-

f nig daarna geeft hy te verftaan, dat de weg, die

I eerft vlak ooftwaard geloopen had , een weinig

; draaide naar het noorden. En hier mede ftemmen

1 overeen, de nieuwfte Kaarten van De l'Isle, £An-

| ville , enz.

De ftad ligt, in eene zeer vermaakelyke vlak-

| te , die zo verre uitgebreid is, dat men de rond-

| om gelegen bergen, van daar, pas eeven met zyn

I gezicht bereiken kan : uitgezonderd eenen zeer

I fteilen berg , naby gelegen ; van waar men , over

I de ftad en der zeiver contreijen , een allerfraaift

1 en verrukkend gezicht heeft. Deze vlakte is van

I eene ongemeene vruchtbaarheid, en is voorzien van

1 eene menigte Lufthoven , met allerly vruchtboomen

f vervuld ; die de ftad van alle zyden omringen :

i des , zy zich , van verre , als eene fcboone ftad ,

I te midden van een groot bofcb vertoond. Deze

I vruchtbaarheid is de gemelde vlakte meeft verfchul-

I digt , aan de riviere Barrady ; (zo als zy nu

1 genoemt word) die zich by de ftad, verdeeld in

I verfcheiden ftroomen, welke gedeeltelyk, door en

1 gedeeltelyk om de zelve heen loopen : en na alle

1 de lufthoven ryklyk befproeid te hebben , weder

I zaamenvloejen : en daarna zich verliezen, in moe-

j raffen, zonder ooit in ééne Zee te komen. Waar-

1 fchynlyk, zullen deze ftroomen, voortyds, flegts

1 Twee byzondere armen , hebben uitgemaakt : en

I deze die beiden rivieren, Aeana en Pharpar zyn

I geweeft, die 2 Kon. V. 12. befchreven worden,

I als de Rivieren van Damaskus. Zy komen voor

I in die omftandigheid : dat Naam mi, de Syriër,

I en Koninglyke Krygsoverften van het Syrifch leger, Ee 4 ia

En eene befchryvinge van de -vruchtbaarheiddes Ommelands.