is toegevoegd aan uw favorieten.

Heilige geographie of Aardrykskundige beschryving van alle de landen, enz. in de H.S. voorkomende.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der voornaamfte Zaken. I08*

dachten, over de ligplaats vaa dit Dal; en , waar door , aanmerkenswaardig. I. 214-219-

Wepbs Begraafplaats by Sicbem.

' J ^ II. 873-878.

¥ofepbs Erfdkel , was onderdeszelfs beiden Zoonen , £p6rai« en Manasje, gedeeld. 1. 534530.

Ma : deszelfs Regeeringe en

7 dood. V*4-!,88*

fotapata: eene Joodfche Vesting, in GalileS. IL 1050.

Jotbatba: eene der Legerplaatzen van Israël, in de Woeftyne. IH.332,338,330.

Ir: eene Stad, in Asfyrie. 111.

5iS.

Iriarieti: een Vlek, in Samane.

II. 884.

Ismaëliten: naar wien-genoemt. I. 343. Derzelver woonplaatzen. 344, 345- Waren Israelj vyanden. lUJ' Israëls Land: van waar die naam oorfpronglyk zy: en. van hoe verre uitgeftrektheid. 1.43,44- Was daar na de gemeene naam deezer Landftreeke. 36r-3ö6. Israëls Ryk: welke Stammen daar toe behoord hebben. I. 729. Deszelfs Koningen hebben dikwerf, van Hoofdftad, verwisfeld- 729-730. De Troons-opvolging van deszelfs Koningen, is met veel wanorder verzeld geweeft. 732735-

Isfafchars Erfdeel,met de daar toe behoorende Steden. 1.564565.

Ispus: eene Stad, in Cilicie. III.

J 661:

Italië : eerft door de Cbitbim bewoond. III. 85-88. Deszelfs gelegenheid, Grenzen, Rf vit*

den : en dit beweerd tegen de Deïjlen. 429~447- De wr•winninge des Lands, gedeeltelyk, door Mofes, doch voornaamlyk , door Jejua, gefchiedkundig verklaard. 447486. De verdeelinge onder Israëls XII. Stammen. 486-605. De Landverdeeling onder Ezecbiël. 606. Joppe: eene vermaarde Zeef ad, in Judeë: wanneer, en door wien , gebouwd. II.712» 7!3Eeityds, Japbo geheten. 713,

714. Derzelver gelegenheid.

715. 716. Aan welken Stamme, dezelve behoord hebbe.

716. Derzelver Zeehaven. 717. Door'tgeval van den Profeet Jona, zeer bekend. 718,719. word dikwerf, in de Macbabeejcbe Gefchiedenisfe, genoemt. 720. Ook in de Schriften van het Nieuwe Teftament. 721. Door latere lotgevallen , beroemd. 922-726. Hedendaagfche toeftand. 727-729.

Jorams Regeeringe. I. 753, 754Jordaan, Rivier: naamsbetekenUfe. I. 99,100. Oorfprong. 100-102. Onderfcheidinge, in Groote en Kleine, ibid. Lengte, breedte en diepte. 103,104. Deszelfs jaarlykfche overftroininge. 104-106. Door welke Wonderwerken vermaard. ic6—108. In dezelve is Christus gedoopt. 108,109- De daar uit ontftaane bygelovigheden. iog—112. Wat de fpreekwyzen, aan deeze en geene zyde der Jordaan, beteekenen. 112.

Jordaans. (Vlakke Veld des) I.

J 237-239.

Jofapbats bedryven kortelyk afgemaald. L 748-753-

Dal; verfchillen.de ge: