is toegevoegd aan uw favorieten.

Heilige geographie of Aardrykskundige beschryving van alle de landen, enz. in de H.S. voorkomende.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tïer voornaamfte Zaken. ioS?

weeft te zyn , waar Paulus Schipbreuk geleden heeft.:943Ff 2 945-

plaatze der Heilige Aartsvaderen. II. 5Ö4-S66. Madai, Japhets Zoon: welk Land door den zeiven bevolkt zy.

Hl. 70.

Madmeda: eene Stad der Benjaminiten. II. 480,481.

Magdala: de geboorteplaats van Maria Magdalena. II. 1228 .

1220.

Magdiêl: eene Stad des Joodfchen Lands. II. 802, 803.

Magog: Japhets Zoon, waarheen verhuift, by de verftroojing der Volken. HL 76-7°-

Mahanajim: eene Stad , over den Jordaan, wat de aanleiding tot derzelver ftichtinge gegeven heefc. II. 1218-1220. Fene Levitifche Stad der Gaditen. 1221. Waar door, verder aanmerkenswaardig. ibid.

Makbelotb: eene der Legerplaatzen van Israël, in de Woe' ftyne. HL 332.

Makkeda: eene Stad, in Juda. II. 682. De Spelonke van Makkeda. ibid.

Mamelukken : wie die; geweeft zyn. I. 976,977- in de Aanteekeningen.Mamre: Eikenbofcb , by Hebron, II. 559, 560 Manasjes Erfbeel , in tweër gedeeld. I. SI9-523- Hettó? deel, over den Jordaan, mei deszelfs Steden. 523-525- Hei ander deel, linnen den Jordaan 540,541

Manasje, (Koning) naar Babe gevoerd : en weder herfteld b 1. 781

Maon: eene Stad, met eem daar by gelegen Woeftyne in Judee II. 538-54C

. (Woeftyn) L 253

Mara. Water) III. 300,301

Marefa: eene Stad van Juda's Erfdeel: waar door, merkwaardig. IL 671—674.

Mariamne: een der Toorens van Jerujalem. II. IS5> 156.

Mafadt: een Slot, in Judeë. II548.

Masja en Meriba: zie Rapbïdim.

Matarea, in Egypte; het Vlek , waar Maria met Jejus zou gewoond hebben, ten tyde haarer vlucht. III. 263-269.

Mattana: eene van Israëls Legerplaatzen , over den Jordaan.

III. 368-37L

Mattathias: de grondlegger des Macbabeefcben Geflachts. 1.856.

Maximianopolis: zie Hadad-Rem. mon.

Mes: een der Toorens van Jerujalem. IL 157. Meandrus: eene Rivier, in Natolie. HL 644. Medaua: zie Medeha. Medeba: eene Stad, in Rubens Erfdeel. II. n88 , 1189. Medie: door Madai bevolkt. III. 70, 71. Nader befchreven.

532,533-

Megiddo : eene Stad des Joodfchen Lands, aan Manasje toegewezen. II- 977- Allermeeft aanmerkelyk , door eenen Veldflag. 978, 979. By Herodotus, Magdokn, geheten. 979982.

Melite, nu Malta: een Eiland der Middelandfche Zee. III. 940 , 941. Eerft bewoond

! door de Pbeniciers. 941. De oorfprong en beteekenisfe des naams. 941, 942. Deszelfs

: natuurlyke gefteldbeid.o^ï, 943.

, Word , door fommigen weêrfprooken, dit het Eiland geweeft te zyn , waar Paulus

\ Schipbreuk geleden heeft.:943~ Ff 2 945-