Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xxviir HARMONIE.

Zyn verblyf in de Woestyne en geftrenge levenswyze (b). Eerde en algemeene Aankondiging van het Ryk des Mesfias en vermaaning toe boete ( c). Zyn Doop (d). Nadere aankondiging van het Godlyk Koningryk, en bepaaldere vermaaning tot verbeteringe, ten deele aan de Pharizeën en Saddticeeuwen (e) , ten deele aan het Volk in het algemeen (ƒ), en byzonder aan de Tollenaaren (g), en Krygslieden (A). Oordeel der Welmeenenden nopens Joannes (ij. Oordeel der Grooten , van Geest- en Waereldlyken Staat, byzonder der Pharizeeuwen ( k ). Proet" om hem van zyn aanzien te berooven. Gefprekken met de Afgezondenen (/> Bericht van zyne Discipelen Qm).

(b) Matth. III. r. Mark. I. 1-6 Luk. III i , Cc) Matth. UI. 2, Mark. 1. 4. Luk. III \

(d) Matth. 111. 6. Mark. 5. 3'

(e) Matth. 111. 7-12. Luk. 111. 7.0.

(f) Luk. lil. io, u. (gj Luk. 111. 12 , i3, (b) Luk. 11!. 14.

(O Luk. 111. if. Vergel. Vil. 20. CO Luk. VU. 30. (I) joonn. I. 19 - 28.

Cmj Match. IX. 14. Luk. V. 33. en XI. u

TWEE-

Sluiten