is toegevoegd aan uw favorieten.

Jesus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERICHT.

t> VI /y en heeft by het uitgeeven van dit twee/ yfn de Stukje van het eerfte Deel deezes *-S / 19 Werks niets te berichten, dan dat, federt de uitgaave van het eerfte, ook het Vervolg van dit Leeven des Grootlien en Besten aller Men. fchen, JEZUS, bet Leeven der APOSTELEN, door denzelven uitmuntendenSchryver uitgegeeven is. Men zal het een en andere zoo fpoedig, ais de aart eener goede Vertaaling toelaat, het algemeenmededeelen. Men zou den Tytel tegenwoordig wel hebben kunnen veranderen, en eenen algemeenerenuitdenken, die beide deeze aanèéngejchakelde, en tot eikanderen behoor ende Werken, onder zich bevatte. Men zou daar door misfchien tevens hebben kunnen voorkomen de verkeerde uitleggingen, die men aan den Tytel, die trien voor dit Werk verkoor en heeft, naamlyk, het Leven van Jezus, den grootïïen en besten aller Menfchen, te fluiten. Dan men is van begrip, dat men ten g'evallen van eenige hekrompene Zielen, of van menfchen, die te los denken, de groote zaak niet behoort te verdonkeren. JDat de Heer Jezus Menfch, ofte de Menfch genoemd word, kan niemand, die de Heilige-Schrift eerbiedt , op eenïgerhande wyzen misduiden, ter* wyl een Apostel zelfs Hem, en dat in zyn Ampt van Middelaar, juist met dien naam befchryft, i Timoth. II. vs. 5. En kan een weldenkend menfch het dan averecht]ch uitleggen, als men den Heiland den groQtften en besten aller Menfchen noemt? — * 3 En