Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HARMONIE, xiii

VIERDE BOEK.

tot de reize op het loofhuttenfeest.

EERSTE HOOFDSTUK.

J'/onderwerken.

Aanmerking over dc zwaai igheeden, waar in del leer Jezus zich by het beweeren van zyn aanzien bevond. Naa het ter dood brengen van JoantKi ontwykt de Heer na eene eenzaame plaatfe ( a ). By eene Scheepvaart overvalt hen een hevige Scorm, denwelken Hy fiilt, en de Discipelen gei b)m Hy land in het Gadareenfche Gebied aan ( c ). Twee Bezetenen ontmoeten Hem, dewelken Hy wonderdaadig geneest ( d). Voorval met eene kudde Zwynen, tevens met deszelven gevolgen ( e). Terugtocht na Galilsea , daar Hy aanftonds van Jaïrus om hulp voor zyne Dochter aangefprooken word (ƒ). Voorval met de bloedvloeijende Vrouwe ( g ). Opwekking der Dochter van Jaïrus (h). Geneezing van twee Blinden (i) , en eenen Stommen ( k ). Oordeel der Pharizeen over Zyne Wonderkrachten (/). O) Matth. XIV. 13.

(£) Matt. VlIi.23-27. Mark. IV.35 41. Luk.VIII.22-25,

(C) 28. . v. 1. 26.

00 283!' ■ 2-10. 27-31.*

00 32 3*- ii- 20. 32-iQ.

(ƒ) —IX. 18,10. 21-24. 40 42.

(g) 20-22. .25.34. 40-48.

00 2}-26. 35 - 43- 49-56.

0) Matth. IX. 27-31, (k) vs. 32, 33. 0 Lukas IX. 34.

TWEEDE

Sluiten