Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xxxvi VOORREDE over de

ken. Da geheele Kruis-historie is even zoo karakteristiek.

En evenwel by alle die bepaaldheid, verraad de Gefchiedfchryver gééne de minde konst. Men" ziet hier en daar onoplettendheeden, die by een kondiger verhaal ligt vermyd hadden kunnen worden. Dit zegel van fchoone eenvouwigheid draagt de geheele Euangeliefche Historie. Zy leent niets aan de daad, die zy verhaalt; gééne opfchildering van het karakter; gééne konstmiddelen, om verwondering, verwachting, of oplettendheid te verwekken ; gééne pooging, om lommige omdandigheeden te verbergen, of anderen hervoort te roepen , om het verhaal naar den fcnaak van al te kiefche Leezeren toe te bereiden. Daar word geduurig voort verhaald, en geduurig in den zelfden toon, en evenwel kan het verhaal niet vermoeijen, niet mishaagen, om dat het niet tot het dorre wydloopige vervalt, en altoos tot midden in degewichtigde zaaken inleid. Gééne ingemengde aanmerkingen en overdenkingen; en evenwel geeft ieder regel dof tot veel naadenkens. Ik kan my niet verbeelden, dat ooit de Euangelifche Gefchiedenis met naadenken geleezenzynde, men'er evenwel ten laatde afkeer van hebben zou, of om dat zy verveelt, aan een zyde gelegd zou kunnen worden, in tegendeel ken ik Leezers, die (ik zal maar weinig zegden) dezelve altoos aanlokkender en meer opwekkende gevonden hebben , hoe meerder zy dezelve

heb-

Sluiten