Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 6 ) Van een Wezen, dat voorzeker

' nergens fchuilplaats vinden kan Als bij drieste en blinde domheid,

die d'almagtigen ontëert, Als zij hetbcftaan eens wezens,

dat zijn fchepzel aftrekt, leert! Val met uwen Leeraar neder

aan den voet van 't martelhouc,

i

En belijd dat ge op Gods liefde

op zijn wijsheid hebt betrouwd; Dat gy ook op dat betrouwen,

uwe. hoop als Christen grondt, Dat gij met uw leeraar vasthoudt

aan het heilig nieuw verbond.

O wat fchat is u gegeeven,

In den herder dien ge- ontvangt, Na wien ieder denkend lidmaat,

Gode biddend heeft verlaagd: Wel erken dan dat gel'chenk ook,

Sluiten