Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C » )

§9-

Een groot glas ab (Fig. i.) van omtrent elf duimen middellijn, en waar van de hals b omtrent vijf duimen wijd is, wordt gefloten dooreen vlakke koperen plaat cc, welke geflepen is op de vlakke koperen rand dd, die vereenigdismet den koperen ring ee, welke door xccmmt om den hals van het glas is vast gezet. Door zes fchroeven ff wordt de plaat cc op den rand ddüzrk aangefchroefd. Op deezen rand doet men vooraf een weinig fmeer of olie, en hierdoor wordt het glas volkomen luchtdicht gefloten. Op de plaat cc ftaan twee kraaneng,i. De kleinere kraan g dient om de lucht in en uit te laaten. Aan de grootere kraan h is van onderen aangefchroefd een kopere buis /, in welke door cccment is vast gezet de glazen buis k, die kort boven den bodem van het glas open is. De kraan /?, wiens opening f duim is, heeft een trechter /, dienende om het glas gemakkelijk met water te kunnen vullen. Het boven gedeelte der kraan k heeft een kegelachtige holte, in welke past, en luchtdicht geflepen is, een kegelachtig ftuk koper aan het eind m van de koperen buis mn. Dit kégelachtig ftuk, het welk insgelijks eene opening van | duim heeft, wordt op de kraan h vastgefchrocfd door de

fchroef"

Sluiten