Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 6 )

hun volkomen genoegen te hebben ontfangen, genoten en overgenomen, al het geene onder denzelve eenigzints is berustende geweest, beftaande in het hier na volgende, te weeten.*

Obligatien ten lasten van het gemeene Land van Holland en Westvrieslarid, ten Comptoire deezer Stad, welke kortelyk alhier worden genoteerd; als een dito ten naamen van Steeyen Swart Csz., gedateerd primo November 1790, Nummero 3688, groot 1000 Gl. een dito ten naame en in dato als de voorige N°. 3689, groot 1000 Gl. een dito ten naame en in dato als de voorige N°. 3690, groot 1000 Gl. een dito ten naam van Chrisiiaan gedateerd: primo Maart 1753,N°. 1682, groot icoo Gl. een dito ten naame en in dato als de voorige N°. 1683, groot 1000 Gl. een dito ten naame en in dato als de voorige N°. 1684, groot 1000 Gl. een dito ten naame en in dato als boven N°. 1685, groot 1000 Gl. een dito ten naame en in dato als boven N°. 1686, groot 1000 Gl. een dito ten naame van Cornelh Calkoen, gedateerd den tweeden Juny 1784, N°. 91?, groot 1000 Gl. een dito ten naame en ten Comptoire als de voorige, gedateerd 15 October 1788,N°. 1302,groot «2000 Gl. drie Recepisfen ten lasten en Comptoire als booven, ftaande in blanco, gedateerd primo May 1794, genummert als; eerfte N°. 252,groot 3000 Gl. de tweede N°. 253, groot 1000 Gl. en de derde N°. 254, groot 1000 Gl. is 3000 Gl. twee dito ten lasten Comptoire en gedateerd als de voorigen, ftaande meede in blanco, genummerd als, de eene N°. 307, groot 1000 Gl. en de andere N°. 393, groot 1000 Gl. is 2000 Gl. drie dito als vooren, gedateerd primo July 1794, als, de eerfte N°. 762, groot icoo Gl. de tweede N°. 763, groot iooo Gl. en de derde N°. 764, groot 1000 Gl. is 3000 Gl. zes Obligatien, ten fristen en Comptoire als vooren, ftaande ten naamen

Sluiten