Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schrijvers, va;i verdrinken. t §

in de kleinere vaten belemmert, doorgaands bij de drenkelingen niet ledig word gevonden. Als de beweging van het hart, en van het linker oor, ophoud, word het weinige bloed, dat nog uit de longflagaderen in de longaderen overgaat, uit de longiideren, die volgens de waarneming van den Heer van Maller,' zig enigzins als de flagaderen zamentrekken, in den linker aderlijken boezem, en in het linker oor, gcbragt, en blijft daar hangen, zonder het linker hart te vullen.

Dit bewijs fchijnt volledig te zijn. De volgende bedenking geeft, aan dezelfde ftelling, veel waarfchijnelijkheid.

Om dat de mensch, voor zijne geboorte, in 's moeders lichaam, beftendig in vogt verkeert, en de ademhaling moet derven, gaat het bloed, zo als bekendis, dat na het regter hart gevoerd word, onmiddelijk uit den regter aderlijken boezem, in den linker aderlijken boezem over, door ene eironde opening, die in het middenfchot, tusfchen deze beide boezems, opzettelijk daartoe, gemaakt is, en uit dien linker boezem ftort het in het linker hart; terwijl het bloed, dat in het regter hart geraakt, wel in de longflagiider word gedreven, maar daaruit, door het ilagaderlijk .kanaal, in de grote flagader word gebragt,

en

Sluiten