is toegevoegd aan uw favorieten.

Het werktuiglyke der verlossing verklaard, betoogd, en herleidt tot één algemeen grondbeginsel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(II. HoofWO DER VERLOSSING. weeën kunne overwinnen, en overzulks in ftaat ZY, om het werktuiglyke der verloting D. door eigene vermogens te volvoeren: moet thans be« toogd worden.

M £ T O O Ci

§ 267. Tot grondflag hiervan dient eene rraaukeurige overweging der zooeven voorgedragene verklaring. Men ontmoet, mwks\i^m in vyf hinderpalen, welken de Natuur, by de plaatfing in D. behoort te overwinnen. Hier -in daagt zy niet altyd gelukkig: en heeft dez< plaatfing dus niet zelden de hulp der kuns noodig ; zooals ftraks breeder zal worden ge zien. Ingevalle echter de Natuur deze hinderpa len (op elk van welken wy zoo aanftonds zulle letten) kan overwinnen: geniet zy, voor overige, de volgende zeer aanzienlyke voo: deelen.

De kin is op de borst gedrukt; en het hooi zakt, als zoodanig, met deszelfs kleinfte oppe vlakte in den bovenften doortocht.

De kleinfte afmetingen van het hoofd kom£ overeen met de diagonalen, of de voordeelig! afmetingen van dien doortocht.

£

Betoog t» het zeidi voorfte»*.

'd

u

:e

>e