Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$3° DE LAND-JONKER

gezichten zijn fraai , en behoeven geenfins te zwichten voor die van het bekoorlijk Gelderland, De Baron nam dit aanbod met blijdfchap aan, en betuigde, zeer begeerig te zijn de Hollandfche braaf opgefmukte buitenplaatsjes en tuintjes te zien.

De Secretaris was zeer verblijd, dat hij door krampcolijken voor te wenden, gelegenheid had om alleen in het logement te kunnen blijven, en zijne beminde te bezoeken. — Met hijgend verlangen wachtte hij het vertrek van den Baron af, en volgde hun kort op de hielen naar beneden, hij eilde, voor zoo ver zijne zwaarlijvigheid toeliet,naar de wooning van charlotte.—Met moeite klom hij den (teilen trap weder op, en tikte zachtjes aan de deur. charlotte deed open, maar liet hem niet binnen koomen, dewijl twee Hceren van haare maagdfchap, zoo zij voorgaf, haar de eer anndeeden van bij haar een bezoek af te leggen : zij verweet hem op eene vriendelijke wijze, dat hij haar zoo geheel vergat, en misfehien niet eens meer om haar gedacht had.

De Secretaris doeg op zijn borst, en betuigde plegtig, dat zij altoos voor zijn geest zweefde, maar dat hij door allerlei omfiandigheden verhinderd was haar te koomen zien. —— Zij verzocht hem om na den middag bij haar thee te drinken , het geen barend met zichthaare blijdfchap aannam.

Reeds was hij eenige trappen naar beneden afgedaald , toen charlotte hem te rug riep: daar

fchiet

Sluiten