is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven gevoelens en zonderlinge reize van den land-jonker, Govert Hendrik Godefroi van Blankenheim tot den Stronk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i9« DE LAND-JONKER

margo.

Welk eene Vrouw zou iets kunnen weigeren aan u, aan welken de grillige Natuur zoo Vete gaven van ziel en ligchaam heeft medegedeeld. a

de baron»

Hoe zwerft de beroemde telg van den doorluchtigen van balderen zoo eenzaam onder deze woeste burgerlijke benden om?

margo. (een weinig verlegen.)

Met den Graaf theodoor aleb sassefrasi, en de Barones margaretiia jacoba van walderen tot den inham ging ik mede om ooggetuigen te zijn van de eer, welke het mensehdom aandoet aan eenen man van Koninglijke geboorte. De meenigte van nieuwsgierigen was zoo groot, dat ik weldra mijn gezelfchap uit het

oog verloor nu vinde ik mij alleen in eenen

afgelegen donkeren hoek, weerloos, zonder befcherming, zonder dat mijn gefchreeuw mij zou kunnen baaten, indien gij iets oneerlijks met mij voor had, mijn onverwelkte deugd zal echter, hoop ik, befcherming vinden in uwe veel vermogende befchutting.

de baron.

Een kuifche joseph zelfs zal voor mij moeten zwichten , fchoon ik wel wil bekennen , dat ik nog nooit voor iemand op de waereld zoo fchielijk zulk eene groote achting heb opgevat al* voor u.

mar-