is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven gevoelens en zonderlinge reize van den land-jonker, Govert Hendrik Godefroi van Blankenheim tot den Stronk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

To8 DE LAND-JONKER

genden dag een bezoek, en dat wel aan het Hotel van den H.... Ambasfadeur, te mogen ontvangen. De Baron beloofde zulks, gij zult het vergeeten, mijn Heer! zeide zij, ik beloof het u op mijn Riddertrouw, antwoordde de Baron met vuur; ik kan u niet gelooven zoo gij mij geen onderpand geeft, hervatte de Freule. De Edelman trok daarop zijn goud Horologie uit zijn zak, zoo gij hier niet mede te vreeden zijt, zeide hij, zal ik u mijn gouden Snuifdoos 'er nog bij geeven, neen, zeide margo, ik ben volkomen voldaan, dit laatste gezegde echter zettede haar aan om zich fpoedig wegtepakken, zij'omhelsde de Baron in haast, en verfchool zich onder de meenigte.

De Baron wist geen reden te bedenken, waarom de Freule van balderen tot den plomp , hem zoo op een oogenblik verliet, zonder dat hij het genoegen had van haar naar het Hotel te geleiden.

Na hierover wat gepeinsd te hebben, begaf hij zich met langzaame fchreeden naar zijn Logement te rug.

Het iaatfte gedeelte van dezen nacht bragt de Baron flaaploos door, hij was in de daad een weinig verliefd geworden, hij had reeds een plan gemaakt, zoo zijne gemaalin eens bij toeval ftierf, om dan deze achter kleindochter van den beroemden godfried van balderen tot den plomp

ten huwelijk te vraagen , het kwam hem zoo groot, zoo verheven voor om gehuwd te zijn met een

ach-