Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fttf* LEVEN VAN XI. BOEK.

van verre ftonden (r) , gingen deezen tot het kruis, lazen het opfchrift, en wreekten zich over deszelven inhoud met onzinnig befpotteu. Ha , riepen die laaghartigen, met hoonende houding en gebaarden Verbreeker van den Tempel , die in drie dogen den* zeiven beloofde weder op te bouwen , red nu u zeiven. Zyt gy de Mesfias , zoo laat zien , wat gy doen kunt. Maak u los van uw kruis, en klim 'er

af- 1 In der daad, zoo hoorde men Priesters

Raadsheeren , Pharizeeuwen , het zeggen van het gepeupel bekrachtigen: het wederlege immers zich zeiven , het geen in het opfchrift ftaat, dat Hy gaarne Zyn wilde. Is Hy dat, waarom beklom Hy niet den Throon , in ftede van het kruis ? Waarom laat Hy zoo geheel niets van Zyne Koninglyke Macht zien ? Alle Zyne voormaalige daaden bewyzen thans niets ; maar dat zou iets bewyzen , als Hy nu van het kruis

afklom. Dan zouden wy Hem voor dat, het

geen het opfchrift zegt, erkennen. Waar blyfc nu zyn fterk vertrouwen op God ? Waar het voorgeeven, zich Gods Gunfteling , Zyn Zoon te noemen ? Zou die Zynen Zoon zoo aan het kruis laaten hangen ? Ontwyfelbaar zou 'er een Wonderwerk ter Zyner reddinge moeten gebeuren.

Géén wonder , dat ook de ruwe Soldaaten 'er mede fpotteden. Ha ! De Koning der Jooden ! Die zal zich wel weeten te helpen.

• Jezus hing daar en zweeg ftil. Lyden was Zyn eenigfie werk. Hy had gezegd: Vader! vergeef iet hun ; en by Zyne toeneemende fmarte , en by

alles,

(r) Uitgenomen joannes en de Maria's.

Sluiten