is toegevoegd aan uw favorieten.

Karel van Karelsberg of Tafereel van de menschelyke ellende.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KARELSBERG. 231

Omdat hy geen geld had. De Heer Burgemeester zeide, dat hy honderd guldens moest betaalen , zo hy burger wilde worden. Dit kon hy immers niet doen. Hy is een arme hals, die niets heeft, dan een eerlyk hart. Hy heeft den Burgemeester om Gods wille verzocht, dat hy hem toch mogt aanneemen. Hy zeide: myn Heer Burgemeeeter! maakt dan het geld juist den man? Is dan een arme ambagtsman^ niet beter voor de ftad , dan een ryke leediglooper ? Zie hier myne handen , zyn die dan niet meer waardig dan honderd guldens? Ik kan kasten, tafels, ladetafels , ftoelen en alles maaken , wat myn oog ziet. Vraag by alle meesters, by welke ik gewerkt heb, of'er één is, die iets kwaads van my zeggen kan. Is dit dan niet beter, dan honderd guldens? Maar dit kon alles niet helpen.

Nu bleef die verkeering al aanhouden, en daardoor kwam ik eindelyk in het ongeluk. Goede God ! myn Vaderheeft my alleen tot het goede opgevoed. Ik heb my in myn geheel leven niet flecht gedraagen.

P 4 En