Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KARELSBERG.

237

myn ftout verzoek. Mogt het u toch zo klaarblykelyk zyn, als ik het ondervind, gy zoudt myn verzoek gewisfelyk niet te ftout vinden.

Wees verzeekerd, dat ik de achting en de verfchooning ken, welke men aan de eer van eene vrouw verfchuldigd is. Ik zal nooit eene geheime verkeering met u zoeken. Alleenlyk bid ik u, om een gefprek. Ach , weiger toch het zelve niet uwen eerbiediger

KARELSBERG.

VYF-EN DERTIGSTE BRIEF.

HENRlëTTB AAN KAREL.

Holdingen , den 29 July. MYN HEER VAN KARELSBERG!

Waartoe is een gefprek noodig, wanneer de zaak fchriftelyk kan afgedaan worden? Gy wilt van het fchrikkelyke dobberen tusfchen vrees en hoop verlost

Sluiten