Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C =9 )

begrip, verhinderen zoude, zoude hier door integendeel voor de lucht, die men vervolgens inbrengen wilde, telkens ledige ruimte gemaakt worden. Aan den anderen kant zoude al het water, het geen men, alles op het ruimfte berekend, dan zoude kunnen veronderftellen in de longen van een drenkeling geboren te worden, zich tot eene zo geringe hoeveelheid bepaalen, dat men geene reden zoude hebben hier van eenig fchadelijk gevolg te vermoeden.

Uwed. tracht vervolgens het gebruik der zuivere lucht te doen verwerpen , door het als een onuitvoerlijk middel te doen voorkomen. Ten dien einde wordt hier weder, door uwed., aan eene bedenking van Mr. kite veel gewicht toegekend, en vervolgens gevraagd, of deeze bedenking door mij (*) niet maar voor

een

(*) Uwed. voegt hier bij: of liever over verfcheidem jaaren door den Heer h e r mb s t i d t , en bij deeze woorden is een noot gefteld, waar in uwed. het verhaal geeft eener proefneeming van h e r m b s t a d t , waar bij hij uit den bruinfteen eene groote hoeveelheid lucht heeft voortgebracht. Uit de aangehaalde woorden, met de daar bij gefielde noot, moet het denLeezer van uw gefchrift, die het geen ik ten opzichte der bereiding van zuivere lucht gezegd heb, niet gele-

Sluiten