Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

confenteren tot coften van den Lande, ende de Steden in Hollant t'heuren colten nyet willen doen: infgelicx die van Antwerpen namen noch rapport, maar Meeller Herman van den fecreten Raedt , ende Mr. Maximiliaen Trauliluanus Secretaris, fouden mitter feluer Inftructie ende andere laft van 's Keyfers wegen reyfen totter voirfz Dachuaert: ende alfoe deze fake Hollant meelt angaet begeerden die van Amfterdam, dat die Gedeputeerden van Hollant mede foude reyfen: die Steden'feyden ger deputeert t'hebben, in geualle die van Brabant ende Zeelant mede deputeerden , maar alfoe zy dat nyet en deeden, zoe was heur voirgaende deputatie te nyente, want altijt by die van Amfterdam gefeijt es, dat verloren cofte zijr foude vuyt Hollandt te feynde, als de voirli Landen nyet mede en fonden, om dat in voirgaende Dachuaerdend'Oofterlingen gelëyt hebben , ghy van Hollant belooft ons fcoene dingen, mer en zijn nyet mede te vreden, ten z^ dat Brabant ende Zeelant mede confenteeren die den Oifterlingen fouden mogen houden en de befcadigen, al en deedent die van Hollan nyet, ècc. waaromme die Steden angenomer hebben dit te rapporteren, ende op Saterdagc commende t'antwoirden, binnen welck tyt dk voirfz Ambaffaten ofte Gedeputeerden vandc Keyfer comrnen zullen.

OP ten 26. zijn de voirfz Doctor Info, en- Conciufie de Mr. Gerit Boegaert van Dordrechtva" d5 degecommen ende hebben verclaert dat mijn 0^J™M^^ V. ende de Stathouder begeeren dat die van U3ert tot Hollant totter voirfz Dachuaert .van Lubbeeck Lubbeeck.

feyn-

24., 25 en 26. May.

>

1

Sluiten