is toegevoegd aan uw favorieten.

Holland onder de regeering van keizer Karel den vijfden; bij den overdragt der nederlanden aan [...] zijnen zoon koning Philips den tweeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( io8 )

H.Decetabris.

i ] (

] <

1 i

< t

c

t

£

QP ten 21. dach hebben die groote Steden ^ behaluen Delft oick geconfenteert in de voirfz tachtich duyfent gulden t'employeren tot defentie van den Lande, fonder te geuen oirfake van vorder verloep van oirloge. Weluerftaende, dat Dordrecht, Haerlem ende Amfterdam , fullen betaelen d'een helft Vaftelauent, niet executerende voir Aefche Woensdach, ende d'ander helft op gelycken tyt naer fint Jans Mille. Die van Leyden befpraeken d'een helft te betaelen tot Meye ende d'ander iclft tot'BamiiTe naeftcommende. Der Gouwe 2en derdendeel gereet, een derdendeel fint Jan, ;nde dat derde derdendeel Kerfmiffe 1528. Die van Delft pcrfifteerden geheel negatyf ouernits heure armoede, dat zy gearrefteert worïen voir heure fchulden, ende dat 'er geen ne•inge en 'es , daer deur d'incomfte dagelicx neer ende meer declineert, ende oick waer te /erduchten, dat 't Lant in oirloge comrnen fal leur dit confent teugen de Heere van Gelre.

r\En 21. Decembris hebben die Eedelen eude Stede defe voirfz antwoirt gegeuen den feeren van Caftre, Affendelft ende Mr. Vinent Commiffariffen om voirts ouer te fcryuen nyn G. V., ende defelue hebben den Staten lertelicken van wegen der Keyferlicke Majeteyt ende myn G. v. gedanct, hemlieden lafende dat fe heure Gedeputeerden mitten Adlocaet fchicken fouden by myn G. V. op ten !. January, begeerende binnen middelen tye, dat fe heur rapport deden om te confensren op gelycke termynen als de drie voirfz Iteden, ende dat die van Delft hen oick wilde

ma-