is toegevoegd aan uw favorieten.

Holland onder de regeering van keizer Karel den vijfden; bij den overdragt der nederlanden aan [...] zijnen zoon koning Philips den tweeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c «ö )

January.

Pag. 57.

Dachuaert tot BruiTele

In Januario anno 1527, ftilo Hollandi*.

Omme myn G. V» te draegen 't voirfz con* fent.

PRESE NTEN in het confenteren*

Myn Heere van Hoichftrate als Stadthouder.

De Heere van Malle, ende

Meefter Vincent, reprefenteerende onder ende mitten Steden als Staten. Van Dordrecht.

Mr. Jooft Bets, maer na dit confent fynder toegecommen.

De Schout, ende

Florys van Colfter in de ander naeuolgende affairen. Van Haarlem. Frans de Witte, ende

Jacob van Montfoort.

Baniaert lach op defen Dachuaerden artyck, maer es ge¬

weeft in ander affairen.

Van Delft. Jacob Jan Bruynff. ende

Jorys de Bye Dircx, die corts naden confente vertogen zyn, na dat zy op te naeruolgende Articlen heur opinie gefeyt hadden, myn lallende in heur fteede. Van Leyden.

Mr. Symon, Penfionaris.

Van Amfterdam. Mr. Andries , Penfionaris.

Gouwe. Willem Jan, ende Mr. Dirck.

Hot.