is toegevoegd aan uw favorieten.

Holland onder de regeering van keizer Karel den vijfden; bij den overdragt der nederlanden aan [...] zijnen zoon koning Philips den tweeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j.Ftbruar. \6.Fcbrua*

1

9*g, «a. 3

F\Ie voirfz Heeren hebben gefeyt op 'reer*^ fte, dat zy ter pels fcicken fullen, ende den Raedt daer toe committeren. Insgelicx dat elcx in 't particulier die clagen wille zyn Preuiiegie ten feluen dage mede brenge, om daer op verfproken te worden. Hier mede fyn die Gedeputeerden gefcheyden.

Dachuaert befchreuen in den Hage

Den 16. February,

Dp te continuatie ende affcheyt van Dordrecht; omme by den grooten Steden verfegelt thebben vyf duyfent gulden tfiaers Lofrenten den Penninck feftien tot lafte van den Keyfer , die defelue mitten anderen verfegelinge loffen fal t'eynde de drie eerfte toecommende jaeren,: binnen wekken tyt 't Lant van Hollant die kopende Renten dragen foude.

PRESENTEN.

Die Heeren van Be- ende

loel> Heer Jan Ruyghroek,

\ffendelt, Fan de Stede van

Duuevoirde, Dordrecht.

fiTelmonde, Florys van Colfter,

Willem van Ajckma- Cornelis CornelilT,

de » Willem Bouwen!!,

/an Befoyen. ende

lorys van Wyngaer- Bets» den,

Van