Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54. Febr.

. ( 240 )

Fan Haarlem. AmJlerdaM.

Frans de Witte, A'llart Bollarts,

Jacob van Montfort, Hillebrant Jans,

ende Cornelis Bahnick,

Baniaert. ende

Delft. Mr. Andries.

Jan AperiT, Vander Gouwe.

ende De Schout Crimpe,

Mr. Willem, Penfio- ende

naris. Mr. Dirck.

Van Leyden. Ende veele van de

Mr. Willem, Penüo- Waterlantle Steden

naris. ende Dorpen.

Die Eedele ende Steden van Dordrecht, Haerlem, en Leyden hebben geconfenteert in de anticipatie te doene tot Bamiffe van de veertich duyfent die verfchynen fullen tot Kersmiffe 1530. naeltcomende, foo dat de Penningen meer verftrecken ende tot volmakinge van den ftercte t'Utrecht mach geemployeert worden, daer van ick acte in Pampieren hebbe o-egeuen Hoichltraten, ende hier naer hebben d'ander drie Steden hem conform gemaeél, ut infra.

Die voirfz Eedelen ende Steden, hebben oick geconfenteert te leenen haer Zegel den Keyfer, om te mogen vefegelen drie duyfent negen hondert pont van veertich groten tot lafte van den Keyfer, die nyemant in 't Lant van Hollant tot coopen conftringeren en fal, ende dat fijn Majefteyt betaelen fal t'verloop van den jaerlicxe Renten, ende 't Lant vryen faldat fy geen fcaden hebben en fullen van den Hooft53 pen-

Sluiten