is toegevoegd aan uw favorieten.

Holland onder de regeering van keizer Karel den vijfden; bij den overdragt der nederlanden aan [...] zijnen zoon koning Philips den tweeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 44ï )

Dachuaerden deputeren , ende de Vacatiën ter naefter Vergaderinge inbrengen ende doen teyekenén fal. Al 't welck dat voirfz es ick mitten Schout van Dordrecht, Schaege, ende Mr. Dirck, als by den anderen daer -toe geordonneert, geinfmueert ende te kennen gegeuen hebbe gehadt Affendelft, die daer van raport an den Raedt doen, ende my antwoirt op geuen foude, &c.' Adum den 18. January voirfz.

OP ten 28. January heeft den Raedt my gedeputeert van 's Lands wegen te reyfen tot Bruffele, aldaer Melchoir Rantfau Ambasfat van den Hertoge van Holften folliciteerde om hulp ende byftantvan den Keyferlicke Majefteyt jegens den Graue van Oldenburch ende van Lubeeck, daer deur dit Lant van Hollant lichtelicken in' oirlogen fouden mogen comrnen , dat de Sonde toegefloten foude worden, om 't welck te beletten ende om goede expediënten te vinden ick gereyst ben den 28. mit Meefter Andries, om dat Ranfou pafferende doer Amfterdam , verfocht hadde hulp ende byftant van 't Lant van Hollant , omme dei wekker querelle te fuftineren zynen Heere voirfz in der oirlogen gecommen es. Wattei inne gedaen es, fal volgen in de naefte Dachuaert vuyt myn rapport.

Dach-

153417.

28. Jan.

Ranfoa Ambafladeur van Holften.