Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5H >

4. Ctöo5. Pag. 264.

I

ï

3 1 ï

van der.Ex-l

cyfen op ^ Wyn, Bier, Lakenen, c &c. C c e x t c t c

Dachuaert generael van allen den Landen van herwertsouer , befcreuèn tot Bruffel

Den 4. Octobris anno 1536.

PRESENTEN.

Van de Edelen, Van Delft.

leere Willem van Mr. Huge van Eynde. Alckma, Ridder, Van Leyden.

ende Mr. Cornelis, Penfio-

'lorys van Kyf houck, naris. Cafteleyn. Van Amfterdam.

Van Dordrecht. Cornelis Benninck, acob Willemfz, ende ende Mr. Andries.

'Ir. Joost Bets. Gouwe.

Van Haerlem. Mr. Dirck , PenfionaIr. Lambrecht, Pen- ris. fionaris. Van de cleyne Steden

nyemant.

<~\P Sondage den 8. Octobris voirfz, heeft i^_J die Coninginne by monde van den Arhidiacre Nigri, den Staten in 't generael oen verthoonen, dat die Siege voir Peroene pgebroken ende de Garnifoenen betaelt ende p ten Frontieren geleyt waren tot defencie, nde men onderhouden moet of by den Vyanen gaen fullen, ende onderhoudende moeten letaelt worden, of fullen 't platte Lant vererüen, breder blyckende by der Propofitien y Gefcrifte gegeuen, om te raporteren, ene antwoirt wederomme te brengen den 26.

dei

Sluiten