Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(5i3;

1536.

26. Oftob. Pag, 266.

P R JE S E Van de EdeLn. Kyf houck,

ende Poelgeest.

Van Dordrecht. Bets, tot ten vuyteynde toe, ende binnen middelen tyde Die Schout, Jan Pieterfs, ende

Willem Janfs Verbiest.Van Haerlem.

Jan Gerits van Zuyren ,

ende

Engelbrecht Willemfz Ram.

N T I B U S Delft. Mr. Huge van Eynde.

Van Leyden. Gerit Boeckelfs, een wylen,

ende

Mr. Cornelis, altydt.

Van Amfterdam. Cornelis Buyck,

ende Andries. , Vander Gouwe. Gerit Jacobs van Loo,

ende

Dirck.

ALle die Landen behaluen Brabant ende Vlaenderen, hebben heur dach gehouden, die van Vlaenderen zyn late gecommen ende hebben genomen diuerfche vertreck, want

zy

Dachuaert tot Bruffel van allen den Staten der Landen van herwertsouer, om eendrachtelicken te antwoirden op 't affcheyt van de voirfz propofitie, daer den dach af diende in de Herberge

Den 2.6. Octobris voirfz.

Sluiten