is toegevoegd aan uw favorieten.

Karel van Karelsberg of Tafereel van de menschelyke ellende.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

122 KAREL VAN

met alle onderdaanigheid, om mynen Hee* re Uwen neveu aanteraaden, van myne dochter aftezien, en 'er in 't geheel geen Haat op te maaken.

Ik heb wel aan mynen kant dikwerf en op meénigvuldige wyze beproefd, om myne in veele opzichten bekrompene omftandigheden te verbeteren, zo dat ik naamelvk eene verzameling van de gewigtigfte, in het ampt Koldingen ab Anno 1555 gevoerde pleitdooyen , welke byna twaalf Alphabeth bedraagen, insgeiyks'levensbefchryvingen van alle de Hoofdfchoüten in Koldingen, van den tyd af, dat het ampt geftigt is, tot op deezen dag toe, item eene Bibliotheek voor Amptfchry vers, waarin ik voornaamclyk de boeken , welke in myne verzaameling zyn befchreeven, heb opgedeld. en zodanige werken de boekhandelaars aangeboden , in hoop, Om daarmede een groot voordeel te doen ; ook heb ik beflooten, eene Bibliotheek der Bibliötheeken te fchryven, en in dezelve'al het merkwaardige, 't weikin alle de Bibliötheeken, welke thans gefchree» ven worden, voorkomt, overteneemen.

Maar