is toegevoegd aan je favorieten.

Karel van Karelsberg of Tafereel van de menschelyke ellende.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

karelsïerg. 203

Ik. Nu, ik heb onlangs eenen brief gezien van eenen ambagtsman , die my geen voordeelig denkbeeld van de fchoolen inboezemde. Wanneer dan nu de jongens niet eens fchryven en cyfferen leeren, wat leeren zy dan ?

Laakenw. Den Katechismus, en het Euangelie- boek.

Ik. Niets meer?

Laakenw. Niets, als nog een weinig uit de latynfche grammatika en latynfche woorden.

Ik. Leeren zy dan niet de dieren, de planten, en de verfchillende foorten van aarde kennen, welke rondom Cru. nau zyn?

Laakenw. Wat denkt gy toch? Ik geloof, dat de meesten van onze burgers niet meer zullen kennen als een douzyn of twee planten, en een half douzyn dieren , en van de verfchillende foorten van aarde kennen zy niets. Alle de planten, welke wy niet kennen, noemen wy onkruid, en alle de kleine onbekende dieren noemen wy ongedierte; de meesten

foor»