Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I « 11 e l s 8 I I g.'

3J

# V' Ik maS h'er niet gezond op het paard zitten, zo het niet de waarheid is. Alle menfchen morren 'er ook over. En wanneer ik myne eenvoudige gedachten daarover zeggen mag, zoude men den Baüluuw moeten laaten raêbraaken. Want die laat de arme hoeren de beesten en paarden uit den Hal haaien, en het bed onder het lyf wegneemen. Wanneer die arme hals om een kleine party kaas moet geraêbraakt worden, dan zoude de Baüluuw althans wel gevierendeeld moeten wor» den. Maar het gaat altyd, gelyk myn grootvader zaliger plag te zeggen: de kleine dieven hangt en raêbraakt men, de groote dieven ryden in de koets.

Thans kwamen wy in Senterveii, alwaar zulk een faamenvloed van menfchen was, dat wy 'er naauwlyfcs konden doorkomen.

Het is met dit alles zonderling, dat de nieuwsgierigheid , om iets fchrikkelyks te 2ien, by de menfchen byna even zo groot is, als de nieuwsgierigheid naar aangenaams vertooningen. Ik kon het van my niet verkrygen , om met de post verder te gaan; maar liet myn koffer afpakken en bleef in Sentervili, om aanfchouwer te zyn van een

C 2 b©<

Sluiten