Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

karelsberg. 34,3

goed als een ander ; hakte zyne fchaapslong en lever, en vulde zyn osfenbloed zo goed in worst, als een ander. Neen, daar is niet aan te denken, dat hier op byzondere oprechtheid zou gezien worden. Maar in ,den laatrten oorlog had hy de leverantie aan de Armeé daar heeft by met den varkenshandel eenen goeden ituiver geld verdiend. Ja, MynheerI in dien tyd was 'er wat te verdienen ! osfenbloed, fchaapen - bloed, het gewei en ander ingewand van de fchaapen, Jummn Jimmarum, alles wierd door eikanderen gehakt en in de worften geflopt. En dit verftond Meester Wi tti 0 als een eerde Baas. Daar had hy ook zynen rykdom vanIk. Dus, wanneer Meefter Wittis zyne worden gemoedelyker had gemaakt, dan had hy niet in de kerk kunnen begraaven worden ?

Kast. Zekerlyk niet. Ik. Op die Wyze fchynt het hier eene herdelling van eer te zyn , wanneer men verre van de ftad ergens onder eenen boom wordt begraaven. Doch • wy komen te diep in het gefprek. Lieve man! wees zo goeii en zeg wat ik fchuldig ben?

III. Deel. q Kast,

Sluiten