Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?8 karelvab

derdes Vaderlands wil genoemd worde», dal hy Tocftel maakt ter verbetering van de open. b*', althans van de hoofdwegen. En waar is datgefchied? Wanneer 'er alle jaaren flechu tweeroeden langeene Chausfee wierd gemaakt! St. Wel nu!

B. Wel nu! wel nu! wel nu! Wat wilt gy dan nu zeggen met uw wel nu?

St. Wel nu! wat niet is, kan nog gefchieden, 6 ö

B. Dat is zeker. Maar wy fpreeken immers nu niet van 't geen 'er kan gefchieden, maar van t geen'er reeds is gefchied. En zo w, z.en op datgeene, het welk gefchied is, dan kan ik immers niet anders dan ftaand- houden, dat onze Vorst het doet my leed

dat ik het zeggen moet God weet het

hoe lief ik hem heb hoe hoog ik hen!

acht ■ hoe fliptelyk ik alle zyne bevelen

opvolg. _ Maar ik kan niet anders

ik moet het zeggen, overluid zeggen, dat —, St. Ik bid u, zeg het niet! Bedenk ho* zeer hy veranderd is. Bedenk maar eens, dat reeds Karei de Vyfde over deezen weg heeft gezucht! Ik. Hoe ? Karei de Vyfde ? St.. Ja, zekerlyk! Hy reisde op deezen

weg»

Sluiten