Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KARELSBERG. 2AI

en wanneer men het aan den Rector zegt, dan fcheeren ze met ons den gek. My, noemen zy de blaauw-kous en Willem de labbekak.

Ik. Vergeet wat 'er gebeurd is! Ga by alle uwe lieve mede-leerlingen, en neem vriendelyk van allen affcheid. Einde goed, alles goed!

R. Dat kan ik wel doen.

Hy en zyn broeder deeden het met eenige aandoening. Maar nooit heb ik met zo veel koelheid affcheid zien neemen, als hier met opzicht tot de overige leerlingen. Het fcheen, alsof eenigen zich moesten overwinnen, om tot eene omhelzing overtegaan, en byna allen toonden zich daarby zo koel en flyf, dat ik my over de gevoelloosheid, over hun gebrek aan deelneeming in myne ziel bedroefde. Slechts één klein knaapje, het welk nog de onfchuld op zyne koontjes droeg, en, gelyk ik vernam, eerst voor eenige weeken daar was gekomen, hing omtrent een halve minuut de fcheidenden aan den hals, en fchreide hartelyk.Waarfchynelyk zal hy in deeze fchool nooit wederom van eenen vertrek, kenden met zulk eene hartelyke aandoening fcheiden. Want gevoel voor liefde en vricnd-

V. deel. Q fcbap

Sluiten