Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KAKEL VAS

nadigen Vorst haazsn, pntryzsn, harten, rheeën en diergelyke , fchieten. Daarvoor is 't my ook vergund, dat ik eenige haazen en een paar fluks rood wild voor my mag fchieten. Is dit wel onbillyk ?

P a, In 't geheel niet! maar ik weet niet, wat gy daarmede bedoelt.

J a o. Ik zal het u zeggen. Het komt my voor , a's of veele vogels de Jagers waren van onzen lieven Heer", die hy juist daarom in de waereld heeft gezonden , dat zy muizen, ratten, mollen, kikvorfchen , Hangen, rupfen, muggen, en wat dies meer is, jaagen moeten. En al gebeurt het ook, dat zy fomtyds duiven , patryzen, karsfen, tarwe en zo voorts, eeten, of in eenen boom pikken; dan denk ik: laaten zy hun gang gaan, het is een gedeelte van hun foldy , het welk de lieve God hun heeft aangeweezen. De menfchen moeten immers aan zo veelen bezolding geeven, waarvan zy in 't geheel geen voordeel hebben; waarom dan ook niet aan de geenen, die hen tot voordeel verflrekken?

Ik heb daar, bovenaan den berg, een ftu*je lands , waarvan ik alle Jaaren drie

herfst»

Sluiten