Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KARELSBEBO. 33

nen verdienen , en faerooven nu daardoor alle menfchen van hun genoegen. Goede God! Men heeft immers moeite en arbeid genoeg in de waereld. De mensch wil zich ook toch wel eens vermaaken. De lieve God fchynt waarlyk veele vogels daartoe gefchaapen te hebben, dat zy den mensch by zynen arbeid vervrolyken, en hem op hun gezang onthaalen zullen. Maar de mensch is zo zot, dat hy deeze kleine muzikanten ombrengt, vervolgens gaat hy heen, heeft het hoofd vol muizenesten, gaat zitten en fpeelt op de kaart. Ik kan my zo niet recht uitdrukken, maar het komt my zo voor, alsof het mede behoort tot de menfchelyke ellende, dat de mensch zo zot is, en ftoorc de geneugten, welke de lieve God voor hem heeft gemaakt, en defchepzelen doodt, die zyn verdriet moesten verminderen.

Pr. Stuit dan de Overheid deezen moed. wil niet?

J a o. Wat kan 'er de Overheid toe doen? Zy beveelt en verbied, en de onderdaan doet even wel wat hy wil. Wanneer de mensch een dwaas is, dan kan de Overheid hem niet verftandig maaken. Dit is eenvoudig C a my»

Sluiten