Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kakels ber*; 941

verbindtenis met Henriêtte by zich te neemen. Ik was, voegde ik 'er by, het hofleven rnoê, en reikhalsde zeer, om te ieeven by menfchen, die naar waare grondbeginfelen handelden, en die, dacht ik, zekerlyk te vinden in een huisgezin, waarin zyne grondbeginfels opgevolgd wierden. Met de oprechtfte hoogachting , eindigde ik, ben ik tot den dood toe uwe eerbiedigende dienaresfe N. N.

Hoe blyde was ik, toen ik deezen brief geëindigd had! Ik trad aan het venfter, en zag de zon opgaan, ging aan myn klavier zitten, fpeelde en zong daarby :

$ Schoone dagvorflin , zo luisterryk verheven,' Tot eer myns Scheppers! zyt gegroet; Rys, rys, enftroom, met uwen gloed,

Op alle fchepjlen heil en leven.

Twee maaien en met veel aandoening zong ik het vaers:

Ferkwik en troost ook my , die, angftig, neêrge. flagen, Zyn wondre wegen niet befef,

Q Da

Sluiten