Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1544-

(4)

Van Haerlem.

Jan dptrtfz, Burger-

meefter, Michiel Janfz, ende

Mr. Hitych vander Eynde.

Van Delft.

Jacob Claefz, Gerrit Beuckdfz, ende

Mr. Jacob de Milde,

Van Leyden. Pieter Kantert, Bur-

germecfter, Claes Gerard Mat-

theufz,

De Steden van Dordrecht , Haerlem, Leyden en Amlrerdam accorderen inden nieuwen lm poft, tot een Beede van Teftig duyfent gulden, mitfgaders het reft van noch vijf en fe ven tig duifent guldens, en •Bi. 2.

ende

Mr. Hendrick, Penfionaris

Van Amsterdam.

Jan Willemfz Muys , Burgermcefter,

Huyg Gerritfz Hopkooper, Burgerm. ende

Mr. Cornelis van Hoge. lande,

Van Gouda.

Beroerende de nieuwe Impojien, en de Petitie van hondert en acht en tnegentigh duyfent guldens.

Ten voorfz dage hebben de Gedeputeerden vande vier groote Steden , als Dordrecht, Haerlem, Leyden en Amfterdam, in abfentie vande Edelen, die ter felver Daghvaert niet gekomen en waren , eendrachtelijck geaccordeert beroerende de nieuwe Importen , om te vervallen de Beede van feftigh duyfent Carolus guldens, Sijne Keyferlijcke Majefteyt geconfenteert in Oftober Anno 1542., *midtfgaders het reft * vande vijf en feventigh duyfent Carolus guldens, daer naer geaccordeert in Augufto 1542., en de hondert en twintigh duyfent Carolus guldens, in O&ober daer aen volgende, met de laften vande Renten, ter oorfaecke van dien geremonftreert, dat in foo verre 't platte Landt tot haren lafte vande voorfz accorden namen tne-

gen-

Sluiten