is toegevoegd aan uw favorieten.

Holland onder de regeering van keizer Karel den vijfden; bij den overdragt der nederlanden aan [...] zijnen zoon koning Philips den tweeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. 1545Den 21 erl de 24. Augufti.

't welck die van 't Neder-Scichtwilden ftellen op Landen hen toebehoorende.

Aengaende het poinft van de Drapperye als hetConper-geit,&c.

*B. 39.

Aniwoorde van dei Prsefident.

C 232 J

pooghdcn \ran nieuws te ftellen op de LaftdetiV henlieden toebehorende, gelegen in 't NederSticht, voor den tijdt van vier of vijf Jaren; gerefolveert dat de voorfz Supplianten tegens de nacfle Daghvaert, die in den Hage gehouden fal werden, recouvreren fullen alle Stucfien , henlieden in defe faecke dienende , cn doen maken een Requefte, om dc Keyzerlijcke Majefteyt over te geven, welcke Requefte by hem gevifiteert cn gecorrigeert zijnde, fy de voorfz faecke fullen helpen vorderen.

Den 24 Augufti 1545.

T-ÏEbbe ick van gelijcken den Praefident Schoorl verhaelt de faecke, foo wel roerende de Drapperyc als het Congcr-geldt, de welcke op het poinct van de Drapperyc niet tot antwoorde gaf, als oock den Stadhouder gedaen hadde, dat die van Vranckrijck op ons niet veel cn fouden paffen , alfoo fy lichtelijck feggen fouden, op hare Laeckenen te willen itcllen lbodanigc Zegelen als het hen geliefde, dan hopende van ons, dat de geconterfeyte Zegelen hielen defe woorden, Sigillum pannorum de * Haerlem & de Leyden, ende dat de valsheydt van de voorfz Zegelen tc prenten , by eenige particuliere Perfoonen gedaen werde , heeft ons gefeydt Requefte over te geven, volgende onfe verklaringe, en dat hy ons foude helpen tot expeditie.

f\P het poinct , nopende het Conger-gelt, ! antwoorde den voorfz Praefident, dat de allcgaticn van 's Lands Privilegiën, by my gedaen.