Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

|?Odcm , heeft den Praefident my gefeydt omtrent elf uyren, dat hy ten felven d; ge, nopende defe faecke, die van Amiterdai foude expediëren, ende dat men middel moeit vinden, om te beletten dat 'er geen Binnér gewaffen koorn uyt den Lande gevoert e foude werden , cn dat de meenïnge van d Keyzerlijke Majefteyt niet cn was eenigh Con gergelt te ftellen op het koorn, dat vanbuytei in Hollandt gebracht, cn weder daer uyt gc voerdt foude werden ; alle het welcke dei Heere van Praet my rnede gefeydt heeft, fèg gende foo veel meer, dat men met de executie van het Conger-gelt fupercederen foude, tci tijdt cn wylen toe een goedt middel gevondcr foude werden , daer door men foude moger bcletten het uytvoeren van de Binnen-gewaffen koorn; ende begeerde voorts van my, dat ick het befte foude willen doen, om de faecke van de Propofitie te helpen vorderen.

Den 7 September 1545.

*~£E huys gekomen zijnde , hebbe ick den

Heere van Affendelft van de Propofitie ende van 't gene wes voorfz is, rapport gedaen , en voorts hem gelevert het voorfz advis , beroerende de Brouwerven, die my beloofde des anderen daeghs 't felve te doen expediëren.

* Den 13 September 1545.

JjFbbe ick Suys gefproocken om de particuliere Ontfangers te doen befchryven, LL V"*- Q om-

Dén 5, y ende 13. ' September. Ut fupra.

1 1

i

Advis beroerendeBrouweryen.

•BL43.

Te doen befchryven

Sluiten