is toegevoegd aan uw favorieten.

Holland onder de regeering van keizer Karel den vijfden; bij den overdragt der nederlanden aan [...] zijnen zoon koning Philips den tweeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1548. Den 21. Januarii.

*B1.2.

( 442 )

* Daghvaert, gehouden in den Hage op Den 21 Januarii 1548. PRESENTEN.

Willebordt Uytenbroeck.

Van Dordrecht. Gerrit Steffenfz, Bur- .

gemeeftcr. ende

Mr. Lambrecht, Penfionaris.Van Haerlem. Vranck Bartholomeeuwfz ende

Mr. Huych vanden Eynde ,

Van Delft. Gerrit Beuckelfz, Burgemeefter.ende

Mr. jacob de Milde,

Van Leyden. Pieter Kantart , Burgemeefter.Claes Doedefz, ende

Mr. Adriaen Sandelijn ,

Van Amfterdam. Gijsbrecht Thymanfz , Burgemeefter. ende

Witte Vander Hoeven. Vander Gouda.

Omme eenige te dexiteeren die aen de Majefteyt van de Koïinginnc folliciteren fouden, by wat middeen ende manieren men bequamelijck voor de lenftaende tijdt foude mogen exerceren de Koopvaerdye ende Negotie ter Zee, aengemerekt den tegenwoordigen Oorlogh met die van Schotlandt , ende apparentie van Oorlogh met de Francoyfen; ende oock omme ■ te hooren het rapport van de Commilfariffen , die geweeft zyn over de Reeckeninge van Arent Coebel van den Impoft ende Margen-gelt de Anno vijftien hondert fes en veertigh, ende van de veertigh duyfent guldens , by de Staten geaccordeert in Maert laetftleden.

Op