Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 517 ) t

Daghvaert ende Vergaderinge te Bruflel by 2 de Staten gehouden, op

Den 25 October 1548.

PRESENTEN.

Uyt de Edelen. jacob vanden Eynde.

De Heeren van Poel- Van Delft.

geeft, Mr. Jacob de Milde.

ende Van Leyden.

Van JVijngaerden. Mr. Floris van Hoogaer-

Ende van de Steden. den.

Jacob Oom. Van Amfterdam.

Adriaen vanBlyenburgh, Dirck janfz Theen ,

ende Burgemeefter.

Adriaen de Jonge. Vander Gouda.

Van Dordrecht. Omme te hooren de Michiel janfz, Burge- Propofitie generael, meefter. ende den fes en twinJan Herpertfz. tighften, omme te hooMrs. Huygh, ren de Propofitie parende ticulier.

TEn voorfz dage heeft de Keyzerlijcke Majefteyt by den Cancelier de Propofitie generael voor alle de Staten van den Lande gedaen, fulcks ons de felve by gefchrifte gelevert is.

* Den 26 OEtober 1548.

T-JEeft hy by den voornoemden Cancelier van de Staten van Hollandt doen eyflehen twee hondert en vijftigh duyfent guldens, te Kk 3 bc-

1548.

'en 25 en 6. Octob,

'ropofitie loor den Cancelier /oor alle 3e Staten gedaen.

*B1.35-

Petitie van 250000 ^lilden» i-an de Sta-

Sluiten