Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

154«. Den 26 et

29» Octob.

ende §1 NoV< ten van Hollandt te vorderen op termynen.

Vergdderinge van de Staten in den Hage.

Roerende de exemptie van de Thollen en Anckeragie»

Rapport van den Advocaet aen den Heere van Aflendelft.

betalen op twee Jaren ende een half, ende op vijf termynen, daer van de eerfte vijfde termijn vallen foude te Kersmilfe Anno vijftien hondert twee en vijftigh, als de tegenwoordige Beede ordinaris expireert, wefende mits dien contnuatie van dc flive Beede, als breeder blijckt by de Propofitie particulier ons oock in gefchrifte gelevert.

T70dem, hebben de voornoemde Staten tot Brulfel gerefolveert, in den Hage te wefen in de Herbcrge den twaelfden November, om des anderen daeghs eyndelijck te refolveren, wat antwoorde op de voorfz Petitie gegeven foude warden.

Den 29 October 1548.

T-TEbbe ick Uyt den naem Van de Steden van Hollandt, Gedaeghdens, in de faecke roerende de exemptie van de Thollen ende Anckeragie, gekregen continuatie, omme te dienen van memorien tot den eerften December , ende dat peremptoir.

Den 2 November 1548.

HTE huys gekomen zijnde, hebbe ick den Heere van Alfendelft, van het geene wes voorfchreve is, rapport gedaen, hem feggende dat den Heere Van Beveren , den voorfchreven twaelfden November in den Hage pafte te zijn, omme die faecke van de Propofitie te helpen Vorderen, ende of hem den voorfz prefixen dagh failleerde, by omveer ofte anders, dat

men

Sluiten