Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15 s«.

den 17. Maert.

Nopend* de felve faecke van de Gulde Bulle.

( 34 ) Den 17. Maert 1550.

PRESENTEN.

Uyt de Edelen, Mr. Huych van Eyn~Den Heere van Wijn- de,

gaerden, Ende van Mr. jacob de Milde,

de Steden, Jooft Buyck,

Arent Cornelifz, Hooghaerden,

Bartholomei, Jan Willemfz Moet,. Mr. Gerrit Hendrickfz, ende

Dirck Duyjl, Jan Cornelifz.

NA dat by den Advocaet de voorfz Gedeputeerden verhaelt is geweeft 't geene wes by den Prjefident daeghs te vooren henluyden voorgehouden was, ende by hem op alle de argumenten van den Prsfident folutie gegeven, die oock de voorfz Gedeputeerden acngenacm waren; foo hebben fyluyden nochtans geadvifeert, geen oirbaer te wefen, alle de voorfz folutien den Prsefident te verhalen , maer dat men hem alleen voor antwoordt foude feggen , dat hoe fy langer van defe faecke communiceerden , in de felve meer fwarigheydts vonden. fulcks dat hen in geender manieren geraden en dachte, cenigh middel van accord aen te gaen, dienende tot modificatie van de voorfz^Bulle, te meer alfoo daèr noch andere Landen ende Vlecken waren , die gelijck recht pretendeerden te hebben over" de patrimoniale Landen van de Keyferlijckc Majefteyt; welcke antwoordt den voorfchreven Prajfident

ke

Sluiten